ویندوز 11

27ژوئن
محدودیت خرید سهام کارکنان کارگزاری‌ ها حذف شد

محدودیت خرید سهام کارکنان کارگزاری‌ ها حذف شد

با مصوبه جدید شورای عالی بورس محدودیت شرکت های کارگزاری در خرید سهام و سقف ۲۵ میلیون تومانی برای کارکنان حذف شد.