یوسف نوری

17نوامبر
رئیسی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کرد

رئیسی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کرد

رئیسی رئیس جمهور یوسف نوری را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.