Thursday, 19 May , 2022

یبوست

علت‌ های اولیه یبوست و نحوه پیشگیری از ابتلا به آن

علت‌ های اولیه یبوست و نحوه پیشگیری از ابتلا به آن

افرادی که در رژیم غذایی خود به مقدار کافی از فیبر استفاده نمیکنند،به احتمال زیاد از یبوست رنج میبرند.مهم است غذاهای غنی از فیبر مصرف کنید.