Sunday, 26 June , 2022

یارانه بنزین

خرید یا فروش سهمیه بنزین یارانه‌ای به چه صورت است؟

خرید یا فروش سهمیه بنزین یارانه‌ای به چه صورت است؟

مشمولان طرح بازتوزیع یارانه بنزین می‌توانند تحت شرایط تعیین شده، سهمیه بنزین یارانه‌ای خود را در سامانه www.benzineman.ir بفروش برسانند