Monday, 8 August , 2022

یارانه این ماه

زمان واریز یارانه نقدی مهر۱۴۰۰/ کسر شانزدهمین قسط وام کرونا

زمان واریز یارانه نقدی مهر۱۴۰۰/ کسر شانزدهمین قسط وام کرونا

یارانه نقدی این ماه ساعت 24 روز سه شنبه 20 مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

زمان واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۰/ کسر چهاردهمین قسط وام کرونا

زمان واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۰/ کسر چهاردهمین قسط وام کرونا

یارانه نقدی این ماه ساعت 24 روز چهارشنبه 20 مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.