گواهینامه

10جولای
تعویض گذرنامه و گواهینامه رانندگی

تعویض گذرنامه و گواهینامه رانندگی

یکی از خدمات اصلی قابل ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و به عبارتی پلیس+10، تمدید و تعویض گذرنامه و گواهینامه می ­باشد