گل مهدی طارمی

08سپتامبر
گل مهدی طارمی و گل دوم ایران به عراق

گل مهدی طارمی و گل دوم ایران به عراق

گل دوم برای ایران توسط مهدی طارمی. روی یک ضد حمله توپ به سردار آزمون رسید و پاس او به طارمی رسید. شوت این بازیکن از بین پاهای دروازه بان عراق به گل تبدیل شد.