Wednesday, 29 June , 2022

گزیده اخبار مهم

گزیده اخبار مهم ۱۹بهمن ۱۴۰۰/ از سخنرانی رهبر انقلاب تا پرداخت سود سهام عدالت

گزیده اخبار مهم ۱۹بهمن ۱۴۰۰/ از سخنرانی رهبر انقلاب تا پرداخت سود سهام عدالت

گزیده اخبار مهم ایران و جهان در تاریخ سه شنبه ۱۹ بهمن 1400 منتشر شد.