گزارش تفریغ بودجه

12اکتبر
گزارش نهایی مجلس درباره تفریغ بودجه ۱۳۹۹ تا ۳ ماه آینده ارائه خواهد شد
قالیباف:

گزارش نهایی مجلس درباره تفریغ بودجه ۱۳۹۹ تا ۳ ماه آینده ارائه خواهد شد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش نهایی مجلس درباره تفریغ بودجه ۱۳۹۹ تا ۳ ماه آینده ارائه خواهد شد.

12اکتبر
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شد
از سوی بذرپاش؛

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شد

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور در جلسه علنی مجلس توسط مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور قرائت شد.