Thursday, 29 September , 2022

گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹

بودجه یعنی زندگی دولت و مردم/ اولویت ما در مجلس نظارت است
قالیباف:

بودجه یعنی زندگی دولت و مردم/ اولویت ما در مجلس نظارت است

رئیس مجلس گفت: بودجه یعنی زندگی دولت و مردم. تصمیم‌های ما همه بخش‌های اقتصاد کشور و سیاست‌های پولی و مالی، زندگی مردم در شهر و روستا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.