گروهک منافقین

04دسامبر
بازداشت اعضای گروهک منافقین به جرم قاچاق انسان و مواد مخدر در آلبانی

بازداشت اعضای گروهک منافقین به جرم قاچاق انسان و مواد مخدر در آلبانی

یک روزنامه در آلبانی اعلام کرد که بر اساس سند رسمی رؤیت شده از سوی این رسانه، تعدادی از عناصر گروهک تروریستی منافقین به جرم قاچاق انسان و مواد مخدر و نیز پولشویی در این کشور بازداشت شده اند.