کیفیت محصولات غذایی

17نوامبر
پویش کیفیت محصولات غذایی/ نظارت و پیگیری فرآورده های گوشتی، با مجوز و بی مجوز؟!

پویش کیفیت محصولات غذایی/ نظارت و پیگیری فرآورده های گوشتی، با مجوز و بی مجوز؟!

انتشار کلیپی در شبکه های اجتماعی با موضوع معرفی فرآورده کالباس ناشناس با تخلف کیفی محرز که نشان از استفاده ماده اولیه بی‌کیفیت و غیرمجاز دارد.