کویرشناسی

19آگوست
پروفسور کردوانی درگذشت

پروفسور کردوانی درگذشت

پروفسور کردوانی جغرافیدان ایرانی، پدر علم کویرشناسی ایران و دارندهٔ مدال ملی و نشان عالی دانش در تاریخ 28 مرداد 1400 در تهران درگذشت.