کنگره آمریکا

10آگوست
سیاست فشار حداکثری ایران را به پای میز مذاکره باز نمی گرداند
معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا:

سیاست فشار حداکثری ایران را به پای میز مذاکره باز نمی گرداند

معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا گفت: سیاست فشار حداکثری نه ایران را به پای میز مذاکره بازگرداند و نه از اقدامات منطقه ای ایران جلوگیری می کند.