کنفرانس گلاسگو

08نوامبر
کنفرانس گلاسگو آخرین فرصت کشورهای جهان

کنفرانس گلاسگو آخرین فرصت کشورهای جهان

فراموش نکنیم که اکثر مدعوین کنفرانس گلاسکو با هواپیمای شخصی آمده اند و تاکنون در طول اجلاس برای پذیرایی از مهمانان مرتباً غذاهای گوشتی سرو شده است که هر دو از مخرب ترین عوامل تولید گازهای گلخانه ای هستند.