کنفدراسیون تیراندازی آسیا

16نوامبر
سهمیه تیراندازی آسیا در المپیک ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت

سهمیه تیراندازی آسیا در المپیک ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت

تعداد سهمیه تیراندازی آسیا برای بازی‌های المپیک طی سه سال آینده از ۳۸ به ۴۸ نفر افزایش خواهد یافت.