کم آبی

07آگوست
اصفهان 10 سال دیگر غیر قابل سکونت می شود

اصفهان 10 سال دیگر غیر قابل سکونت می شود

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که با وضعیت منابع آبی استان اصفهان اگر تدبیری برای آن نشود تا 10 سال آینده اصفهان قابل سکونت نخواهد بود.

24جولای
دولت در کوتاه مدت عوامل کم‌ آبی را دنبال کرده است
ربیعی:

دولت در کوتاه مدت عوامل کم‌ آبی را دنبال کرده است

سخنگوی دولت گفت: امروز نباید ساده‌انگارانه با مشکلات مواجه شویم. دولت در کوتاه مدت عوامل کم‌ آبی را دنبال کرده است و تا آخرین ساعات کاری خود آن را ادامه می دهد.