کمیسیون عالی انتخابات عراق

22نوامبر
زمان اعلام نتایج انتخابات عراق مشخص شد

زمان اعلام نتایج انتخابات عراق مشخص شد

کمیسیون عالی انتخابات عراق از مشخص شدن زمان اعلام نتایج انتخابات عراق خبر داد.