کمیسیون دسترسی آزاد اطلاعات

23نوامبر
همکاری بیشتر دستگاه ها برای ثبت اطلاعات کارمندان خود
اسماعیلی خبر داد؛

همکاری بیشتر دستگاه ها برای ثبت اطلاعات کارمندان خود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران از همکاری بیشتر دستگاه ها برای ثبت اطلاعات کارمندان خود خبر داد.