کمیسیون تلفیق

28دسامبر
حمیدرضا حاجی‌ بابایی به عنوان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه انتخاب شد

حمیدرضا حاجی‌ بابایی به عنوان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه انتخاب شد

حمیدرضا حاجی بابایی با ۲۵ رای به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق انتخاب شد.