Wednesday, 29 June , 2022

کمیسیون تلفیق مجلس

ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ برای مردم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است/ مردم همچنان یارانه را دریافت می‌کنند
حمیدرضا حاجی بابایی:

ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ برای مردم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است/ مردم همچنان یارانه را دریافت می‌کنند

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ برای مردم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و برای دولت ۲۳ هزار تومان است. اما مردم همچنان یارانه را دریافت می‌کنند.