کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

12اکتبر
درگیر کردن ایران در پرونده‌ های امنیتی از اهداف اصلی دشمنان است
شمخانی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس:

درگیر کردن ایران در پرونده‌ های امنیتی از اهداف اصلی دشمنان است

دبیر شورایعالی امنیت درگیر کردن جمهوری اسلامی ایران در پرونده‌های مختلف امنیتی را از اهداف اصلی دشمنان در سال‌های اخیر دانست.