کمیسیون امنیت ملی مجلس

10ژانویه
سفر امیرعبداللهیان وزیر خارجه به چین در انتهای هفته جاری

سفر امیرعبداللهیان وزیر خارجه به چین در انتهای هفته جاری

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از سفر امیرعبداللهیان وزیر خارجه به چین در انتهای هفته جاری خبر داد.

07دسامبر
ارتباط ایران با عربستان به سرعت و جدیت ادامه دارد

ارتباط ایران با عربستان به سرعت و جدیت ادامه دارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره نشست امروز این کمیسیون با وزیر امور خارجه گفت: ارتباط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و عربستان سعودی، با توجه به استقبال متقابل به سرعت و جدیت ادامه دارد.