کمیسیون‌ های شورای شهر

14آگوست
اعضای کمیسیون‌ های شورای شهر تهران اعلام شدند

اعضای کمیسیون‌ های شورای شهر تهران اعلام شدند

اعضای شورای شهر ششم، کمیسیون‌ های تخصصی خود را تشکیل دادند.