کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال

14نوامبر
اعلام آرای جدید خود کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال

اعلام آرای جدید خود کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.