کمیته اعزام ستاد مرکزی اربعین

06سپتامبر
پیش ثبت نام متقاضیان زیارت کربلای معلی در اربعین حسینی متوقف شد
کمیته اعزام ستاد مرکزی اربعین:

پیش ثبت نام متقاضیان زیارت کربلای معلی در اربعین حسینی متوقف شد

کمیته اعزام ستاد مرکزی اربعین در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیش ثبت نام متقاضیان زیارت کربلای معلی در اربعین حسینی متوقف شد.