کمیته اخلاق

22سپتامبر
آرای جدید کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال/ فرهاد مجیدی از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد

آرای جدید کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال/ فرهاد مجیدی از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد

جدیدترین آرای صادره از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منتشر شد که بر این اساس فرهاد مجیدی از هرگونه فعالیت فوتبالی و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شد.