Thursday, 18 August , 2022

کمبود دارو

مردم اگر با کمبود دارویی مواجه می‌ شوند به سازمان غذا و دارو اطلاع رسانی کنند
رئیس سازمان غذا و دارو:

مردم اگر با کمبود دارویی مواجه می‌ شوند به سازمان غذا و دارو اطلاع رسانی کنند

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: مردم اگر با کمبود دارویی مواجه می‌شوند به سازمان غذا و دارو اطلاع رسانی کنند، با کمبود دارو مواجه نیستیم و مردم در صورت مشاهده چنین موضوعی نیاز است با تماس از طریق شماره ۱۹۰ سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت را در جریان قرار دهند.