Tuesday, 17 May , 2022

کرامت ویس کرمی

همه جایگاه‌های سوخت کشور تا قبل از ظهر امروز به مدار بازخواهند گشت
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی:

همه جایگاه‌های سوخت کشور تا قبل از ظهر امروز به مدار بازخواهند گشت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: تا قبل از ظهر امروز همه جایگاه‌های سوخت کشور به مدار بازخواهند گشت.