کد دستوری سازمان تامین اجتماعی

12آگوست
کد دستوری سازمان تامین اجتماعی /راهنمای استفاده از کد USSD تامین اجتماعی

کد دستوری سازمان تامین اجتماعی /راهنمای استفاده از کد USSD تامین اجتماعی

راهنمای کار با کد دستوری سازمان تامین اجتماعی (سامانه مبتنی بر USSD). به گزارش جهان تیتر، سازمان بیمه تامین اجتماعی برای سهولت هموطنان برای اطلاع از وضعیت آخرین واریز حق‌بیمه خودتان توسط کارفرما، امکان مشاهده سوابق بیمه را بدون نیاز به حضور در دفاتر تامین اجتماعی فراهم ساخته است. برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون […]