Monday, 27 June , 2022

کاهش وزن

تاثیر برخی از مکمل‌های غذایی در کاهش وزن

تاثیر برخی از مکمل‌های غذایی در کاهش وزن

نتایج تحقیقات علمی نشان داده برخی از مکمل‌های غذایی کاهش وزن را بهبود می‌بخشد.

علل شایع چاقی/ چند راهکار ساده برای کاهش وزن

علل شایع چاقی/ چند راهکار ساده برای کاهش وزن

چاقی از معضلات رایجی است گه گریبانگیر افراد زیادی شده اما گاهی می‌توان با بکارگیری چند راهکار ساده، این عارضه را تا حد قابل توجهی درمان کرد.

رژیم های غذایی برای کاهش وزن

رژیم های غذایی برای کاهش وزن

متخصص تغذیه در روسیه، ماهی، اسفناج و برنج را یکی از رژیم های غذایی برای کاهش وزن نام برد.