Monday, 27 June , 2022

کاهش سطح حافظه

علل تعجب‌آور کاهش سطح حافظه/ چه عواملی باعث ضربه کوتاه مدت به حافظه می شود

علل تعجب‌آور کاهش سطح حافظه/ چه عواملی باعث ضربه کوتاه مدت به حافظه می شود

کمبود خواب، برخی داروها، حتی استرس می‌توانند باعث ضربه کوتاه مدت به حافظه شوند. ولی خوشبختانه مغز انعطاف‌پذیر است و این شرایط را تغییر و بهبود می‌بخشد.