کامبیز درمبخش

07نوامبر
جزئیات مراسم خاکسپاری کامبیز درمبخش مشخص شد

جزئیات مراسم خاکسپاری کامبیز درمبخش مشخص شد

پیکر کامبیز درمبخش سه‌شنبه (۱۸ آبان‌) از مقابل خانه هنرمندان ایران به سمت خانه ابدی بدرقه می‌شود.