Thursday, 29 September , 2022

کالاهای وارداتی

دوبرابر شدن تورم کالاهای وارداتی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸

دوبرابر شدن تورم کالاهای وارداتی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل، ۵۳۴، ۶ درصد است که در مقایسه با تورم سال ۱۳۹۸ (برابر با ۲۹۵.۲ درصد) حدود ۲۳۹.۴ واحد درصد افزایش داشته است.