کالاهای دپو شده

08نوامبر
ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی
مخبر تاکید کرد؛

ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی

معاون اول رییس جمهور بر ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، چگونگی روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان تاکید کرد.