کاظم غریب‌ آبادی

17دسامبر
قطعنامه صادره علیه ایران مبتنی بر انگیزه‌های کاملا سیاسی است
غریب‌ آبادی:

قطعنامه صادره علیه ایران مبتنی بر انگیزه‌های کاملا سیاسی است

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: برخی کشور‌ها چون شریک همین کشور‌های غربی به‌ظاهر مدافع حقوق بشر هستند، مصون از هرگونه قطعنامه و یا مکانیزم گزارشگری هستند.

26ژوئن
ایران الزامی برای انجام درخواست آژانس ندارد
کاظم غریب‌ آبادی:

ایران الزامی برای انجام درخواست آژانس ندارد

نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی گفت: ایران الزامی برای انجام درخواست آژانس ندارد، نقش آژانس صرفاً در حد یک مجری است.