کارت بازرگانی

30دسامبر
صدور کارت بازرگانی هوشمند به نفع مردم و دولت است
دهقانی نیا:

صدور کارت بازرگانی هوشمند به نفع مردم و دولت است

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: صدور کارت بازرگانی هوشمند به نفع مردم و دولت است و به ایجاد شفافیت زنجیره اقتصادی کشور کمک می کند.