Sunday, 26 June , 2022

کاربران اندرویدی

مسدود کردن دوربین و میکروفون در همه برنامه‌های گوشی اندرویدی

مسدود کردن دوربین و میکروفون در همه برنامه‌های گوشی اندرویدی

کاربران اندرویدی با مسدود کردن دوربین و میکروفون در همه برنامه‌ها می‌توانند حریم خصوصی تلفن همراه خود را افزایش دهند.