کاخ سفید

04دسامبر
ایران دور جدید مذاکرات وین را با تحریکات هسته‌ای آغاز کرده است
جنیفر ساکی:

ایران دور جدید مذاکرات وین را با تحریکات هسته‌ای آغاز کرده است

سخنگو و دبیر مطبوعاتی کاخ سفید ادعا کرد که ایران دور جدید مذاکرات وین را با تحریکات هسته‌ای آغاز کرده است.

30نوامبر
دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به توافق با ایران است
سخنگوی کاخ سفید:

دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به توافق با ایران است

سخنگوی کاخ سفید در سخنانی پس از مذاکرات وین اعلام کرد که هدف آمریکا در مذاکرات این است که ایران مجددا به توافق هسته‌ای بازگردد.

10نوامبر
وضعیت اضطرار ملی آمریکا علیه ایران برای یک سال دیگر تمدید شد
کاخ سفید:

وضعیت اضطرار ملی آمریکا علیه ایران برای یک سال دیگر تمدید شد

کاخ سفید اعلام کرد: وضعیت اضطرار ملی آمریکا علیه ایران برای یک سال دیگر تمدید شد.