کابینه پیشنهادی دولت

11آگوست
ارائه لیست کابینه پیشنهادی دولت به مجلس

ارائه لیست کابینه پیشنهادی دولت به مجلس

اسامی کابینه پیشنهادی دولت که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، اعلام شد.