ژان ایو لودریان

21سپتامبر
زمان علیه هرگونه توافق احتمالی با تهران عمل می‌کند
وزیر خارجه فرانسه:

زمان علیه هرگونه توافق احتمالی با تهران عمل می‌کند

وزیر خارجه فرانسه با اشاره به دیدار با مقامات ایران در حاشیه مجمع عمومی، گفت: زمان علیه هرگونه توافق احتمالی با تهران عمل می‌ کند.