ژائو لیجیان

20نوامبر
حفظ و اجرای برجام تنها راه موثر برای حل موضوع هسته ای است
پکن:

حفظ و اجرای برجام تنها راه موثر برای حل موضوع هسته ای است

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: چین همواره بر این باور است که حفظ و اجرای برجام تنها راه موثر برای حل موضوع هسته ای ایران است.