Wednesday, 10 August , 2022

چربی کبد

کبد چرب و راه‌های درمان آن/ چگونه می‌توان کبد چرب را تشخیص داد؟

کبد چرب و راه‌های درمان آن/ چگونه می‌توان کبد چرب را تشخیص داد؟

کبد چرب یکی از بیماری هایی است که امروزه بسیاری از افراد به آن مبتلا هستند. چربی در کبد غیر طبیعی نیست اما در صورتی که بیش از حد باشد فرد دچار چربی کبد خواهد شد.