چاپ پول

06دسامبر
تامین مالی دولت‌ها از بانک‌ها و برداشت آن‌ها از بانک مرکزی همان چاپ پول است
واکنش همتی به توقف چاپ پول؛

تامین مالی دولت‌ها از بانک‌ها و برداشت آن‌ها از بانک مرکزی همان چاپ پول است

رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به توقف چاپ پول گفت: تامین مالی دولت‌ها از بانک‌ها و برداشت آن‌ها از بانک مرکزی همان چاپ پول است.