پیترباگدانوویچ

07ژانویه
پیترباگدانوویچ فیلمساز مشهور آمریکایی درگذشت

پیترباگدانوویچ فیلمساز مشهور آمریکایی درگذشت

پیترباگدانوویچ فیلمساز مشهور آمریکایی روز پیش در ۸۲ سالگی از دنیا رفت.