پیاده روی اربعین

27سپتامبر
همه ما دلتنگ شمردن ۱۴۵۲ عمود بین نجف و کربلا هستیم
قالیباف:

همه ما دلتنگ شمردن ۱۴۵۲ عمود بین نجف و کربلا هستیم

رئیس مجلس نوشت که همه ما دلتنگ شمردن ۱۴۵۲ عمود بین نجف و کربلا هستیم و خاطرات مهمان نوازی بی نظیر عاشقان امام حسین از ذهنمان بیرون نمی‌رود. ⁣