Thursday, 29 September , 2022

پیاده روی اربعین

برای شرکت در پیاده روی اربعین باید واکسیناسیون افراد کامل باشد
عین اللهی:

برای شرکت در پیاده روی اربعین باید واکسیناسیون افراد کامل باشد

وزیر بهداشت گفت: برای شرکت در پیاده روی اربعین باید واکسیناسیون افراد کامل باشد، یعنی اگر از آخرین تزریق آن‌ها شش ماه گذشته دز یادآور را باید تزریق کنند.

همه ما دلتنگ شمردن ۱۴۵۲ عمود بین نجف و کربلا هستیم
قالیباف:

همه ما دلتنگ شمردن ۱۴۵۲ عمود بین نجف و کربلا هستیم

رئیس مجلس نوشت که همه ما دلتنگ شمردن ۱۴۵۲ عمود بین نجف و کربلا هستیم و خاطرات مهمان نوازی بی نظیر عاشقان امام حسین از ذهنمان بیرون نمی‌رود. ⁣