پول‌های بلوکه شده

04اکتبر
تهران نمی‌تواند شرط جدیدی برای بازگشت به مذاکرات بگذارد
سخنگوی وزارت خارجه آلمان:

تهران نمی‌تواند شرط جدیدی برای بازگشت به مذاکرات بگذارد

وزارت خارجه آلمان ضمن مخالفت با آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران مدعی شد تهران نمی‌تواند شرط جدیدی برای بازگشت به مذاکرات بگذارد.