Wednesday, 29 June , 2022

پرچم روسیه

استفاده از سرود و پرچم روسیه در بازی‌های بین‌المللی ممنوع شد
از سوی فیفا؛

استفاده از سرود و پرچم روسیه در بازی‌های بین‌المللی ممنوع شد

فدراسیون بین‌المللی فوتبال استفاده از سرود و پرچم روسیه را در بازی‌های بین‌المللی ممنوع کرد.