پرونده ویلموتس

24ژوئن
جلسه رسیدگی به تجدید نظرخواهی فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس برگزار شد

جلسه رسیدگی به تجدید نظرخواهی فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس برگزار شد

جلسه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس، به صورت برخط برگزار شد.