پروتکل های بهداشتی

03اکتبر
بررسی مجدد طرح شفافیت آراء نمایندگان در دستور کار قرار خواهد گرفت
قالیباف در نطق پیش از دستور:

بررسی مجدد طرح شفافیت آراء نمایندگان در دستور کار قرار خواهد گرفت

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم تصمیم دارداقدام مهم دیگری را به سرانجام برساند. در هفته‌های آینده بررسی مجدد طرح شفافیت آرا نمایندگان در دستور کار قرار خواهد گرفت.